Druhy vlnité lepenky

Rychlá poptávka kartonových a papírových krabic z vlnité lepenky

Vlnitá lepenka je základem pro výrobu kartonových krabic. Základních druhů vlnité lepenky je několik. Pro její výrobu se používá rovný krycí papír a zvlněný papír, tzv. vlna. Ty jsou k sobě vzájemně lepeny, přičemž se vždy střídá rovná vrstva s vlnou. Běžně je k dostání 2-vrstvá lepenka, 3-vrstvá, 5-vrstvá a 7-vrstvá. Vždy se počítá každá jednotlivá vrstva, tedy rovný papír je jedna vrstva, vlna je další vrstva.

Při výrobě vlnité lepenky se mohou používat odlišné druhy papíru z různého materiálu i s různou gramáží. Navíc vlna může mít rozdílnou rozteč a odlišnou výšku. Při kombinování různých materiálů a struktury vlny získává lepenka specifické vlastnosti.

Druhy vlnité lepenky

Druhy vlnité lepenky

Typy krycích papírů

Kraftliner – nejkvalitnější papír používaný jako krycí vrstva. Je vyroben s min. 80% podílem sulfátové buničiny z nově vyrobeného materiálu – není z recyklovaného papíru. Hmotnost papíru je 125-440 g/m2. Má tedy maximální pevnost a odolává chladu či vlhkosti, stejně tak dobře odolává proražení. Kraftliner je doporučován pro náročné přepravy, dlouhodobé skladování v horších klimatických podmínkách nebo při expedici nebezpečných materiálů. Krabice z tohoto materiálu jsou doporučované na stěhování.

Testliner – vícevrstvý papír vyráběný z recyklovaného materiálu, podíl buničiny není určen. Hmotnost papíru 120-130 g/m2. Oproti kraftovému papíru je cenově výhodnější. Má nižší odolnost vůči průtlaku či proražení. Testliner je doporučován spíše na přepravu na kratší vzdálenosti (např. k přepravě brožur apod.). Rozlišují se 4 typy – typ 1 je kvalitou nejblíže Kraftlineru, typ 4 je několikrát recyklovaný.

Schrenz (šedák) – nejméně kvalitní papír vyrobený ze směsného sběrového papíru s hmotností 100-140 g/m2. Používá se především jako vnitřní vrstva u vícevrstvých lepenek.

Zvlněná vrstva (tzv. „fluting“)

Zvlněná vrstva má za úkol co nejvíce absorbovat tlak, který na lepenku působí. Kvůli tomu je nutné, aby tento materiál byl co nejpevnější.

Halbzellstoff (polobuničina)- nejkvalitnější papír pro vlnu, velmi pevný polobuničitý papír vyrobený z dřevěných vláken odolný proti nárazům

Wellenstoff (lepší šedák) – papír šedák vyrobený z tříděného (kvalitnějšího) sběrového papíru. Přidává se do něj škrob, čímž dosahuje podobné pevnosti, jako polobuničina.

Šedák – nejméně kvalitní papír vyrobený ze směsného sběrového papíru

Nějčastěji používanými druhy vln jsou vlny A, C, B a E:

A (hrubá vlna): výška vlny 4,0 – 4,9 mm (rozteč 8,0 – 9,5 mm)

C (střední vlna): výška vlny 3,1 – 3,9 mm (rozteč 6,8 – 7,9 mm)

B (jemná vlna): výška vlny 2,2 – 3,0 mm (rozteč 5,6 – 6,5 mm)

E (mikrovlna): výška vlny 1,0 – 1,8 mm (rozteč 3,0 – 3,5 mm)

Prakticky každého při výběru správného materiálu zajímá, kolik unese. Na to však nelze jednoznačně odpovědět. Nosnost záleží na několika faktorech jako rozložení zboží v krabici, způsob fixace, způsob přepravy a další. Obecně lze tedy pouze říci, že čím těžší a objemnější předmět, tím více vrstev je třeba k jeho bezpečnému zabalení.

Parametrů u vlnité lepenky je ještě více, popisují kvalitu podle materiálu a barvy. Pro běžné potřeby však postačí rozlišování podle počtu vrstev.

Comments are closed.

Contact Form Powered By : XYZScripts.com